Home » 2017 » Ocak

imandan Cıkaran Sözler

    Kitap ve sünneti zahirlerinden vazgeçip batin ehlinin iddia ettigi batini manalara sapmak. Kur'an ve sünnetin manasi gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi. (Nesefi Akaiti /211) Seriatla, dinle alay etmek, sövmek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inanmadigini gösterir. (a.g.e. /211) Fikih, tefsir, hadis, akait gibi ilimlerle alay etmek, küfürdür. Islâm alimlerine hakaret etmek, alay etmek, küfürdür. (Mecmau'l Enhur, 1/703) Cebrail, Aliye gidecekken yanlislikla vahyi ...
helllooooooasasasas

Peygamber Efendimiz’in çocukları

      Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur. Bunlar doğuş sırasıyle Kasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsûm, Fâtıma, Abdullah, İbrahim isimlerini taşımışlardı. Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîce'den, yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriye'den idi. İbni İshak, Peygamberimizin (Tâhir) ile (Tayyib) adında iki evlâdı daha olduğunu söylemekte ise de bunların Abdullah'ın sıfatları olduğu bildirilmiştir. 1) Kasım: Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi. ...
helllooooooasasasas

islami konular paylaşmak istiyorum

  selamun aleykum  Değerli  Güzel  Kardeşlerim  Sizlerde  Burada  Konu  Paylaşımı Yapabilrisiniz  Sizlerde  Bilgilerinizi  Paylaşa bilirsiniz. peki neler Yapmanız Lazım  onlar  hakkında bilgi vereyim sevgi  kardeşlerim sitemizin  Yorum  kısmında   ulaşa   bilirsiniz yada sitemizin İletişim Bölümünden  yardım  alabilrsiniz,islami  bilgiler  paylaşım sitemizdir.  yada  kardeşlerim  islamisite@gmail.com  üzerinden  bizler   email atabilirsiniz  sizlere  daha çok hizmet yapa   bilmek amaçlı sizlere daha  bilgiler  verebilmek amaçlı ...

Vitir namazı kaç rekattır,

  Vitir namazı, üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır. Vitir namazının vakti, yatsı namazının vakti ile aynıdır, yatsı namazının vaktinin bitimi ve sabah namazının vaktinin başlangıcı ile son bulur. Ne var ki Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Bu ikisi arasındaki tertibe riâyet vâcibdir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, vitrin vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Bir kimse ...

İnanmak ile yakinen inanmanın arasındaki fark nedir

  YAKÎN: “Şüphesiz, sağlam ve kat’i olarak bilmek” “ Bir şeyi gerçeğe uygun olarak şüphesiz bilmek.” Yakîn: Lügat mânâsıyla tereddütsüz, şüphesiz ilim. Daha geniş ve daha güzel, bir başka tarif: “Bir şeyi vakıa mutabık olarak itikad-ı sahih üzere şüphesiz bilmek.” Bu tarifte, yakînin iki önemli mânâsı karşımıza çıkıyor. Birisi, bir şeyi gerçekte nasılsa öyle bilmek. Buna, “vakıa mutabakat” deniliyor. Diğeri itikad-ı sahih, yâni ...

Vesveseyi Önleme Duaları

Allah-u Teala: 'Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa hemen Allah'a hakkıyla sığın! Şüphesiz ki O, Semide, alim de ancak O'dur!' (Fussilet Suresi:36) buyurduğuna göre şeytan dürtülerine karşı yapılacak şeylerin en güzeli Allah-u Tela'nın bize öğrettiği sığınma sığasıdır ki bununda en güzel şekli on kere Allah-u Teala'ya sığınmaktır. Nitekim; 1) Hazreti Enes 8ra)dan rivayet edilen şu hadisi şerif ...

Namazdan Sonraki Tesbih ve Dualar

    Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram Ala rasulina muhammedin salavat. Sübhanellahi ve'lhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil aliyyi'l-azim Âyet-el-Kürsi Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî ...
12

ankara escort bodrum escort bayan

 

<