Home » 2016 » Haziran

Hayat Bir imtahan

HAYAT BIR IMTIHAN Dünya imtihan yeridir. Imtihan deyince hastalik, fakirlik, ölüm gibi aci seyler akla gelir. Fakat imtihan sadece bunlar degildir. Insan, sihhat, zenginlik ve rahatlik ile de imtihan edilir. Hayir ya da ser, her seyin içinde imtihan vardir. Insanin dünya hayatinda yasadigi büyük imtihan Yüce Allah’a kulluk ve dostluk imtihanidir. Bunun için melekler ve cinler yaratilmistir, peygamberler gönderilmistir. Içimize nefs, karsimiza seytan, önümüze helal ...
helllooooooasasasas

Zekatın Verileceği Sekiz Sınıf

Zekâtın Verileceği Sekiz Sınıf Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe, 60) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Zekâtı verilmeyen her altın ve gümüş, kıyamet günü ateşte kızdırılarak plaka haline getirilip sahibinin yanları, alnı ve sırtı ...
helllooooooasasasas

Boşanma Gerektiren Sözler

1953 - Behce Fetvalarından: 'Müzakere-i talak veya gadap halinde, karısının babasına hitaben, kızını istemem, kime isterse varsın, dese talaka niyet etmedikçe ayrılmış olmaz' (H.Ec. 1/53) Açıklama: Boşamada kullanılan kınai lafızlar üç çeşittir: 1- Boşamaya ihtimalleri olduğu gibi, koca tarafından vukuu bulan boşamak istemenin reddine de ihtimali bulunan lafızlardır: 'Kalk, çık, git' lafızları gibi. Bunların, 'Seni boşadım kalk, ...

MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET

Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe'nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de defnedildiği bu yer, mescidin genişletilmesi sebebiyle, halen Mescid-i Nebî'nin içinde bulunmaktadır. Resûlullah'ın mübarek cesedini sinesinde saklayan yer, şüphesiz yeryüzünün en şerefli yeridir. Kabr-i saâdeti ziyaret ise, mendup ve ...

Hatim Duası

Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi ! Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle. Ya Rabbi ! Cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi ! hasıl olan sevabı evvela Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle. Ya Rabbi ! İlk Peygamber Hz. ...

ankara escort bodrum escort bayan

 

<