Home » 2015 » Kasım

Adiyat Suresi anlamı

100-ADIYAT: 1 - O haril haril (savasa) kosanlara, 2 - (Tirnaklariyla yerden) ates çikaranlara, 3 - Sabahleyin akin edenlere, 4 - Tozu dumana karistiranlara, 5 - Derken bir toplulugun ortasina dalanlara yemin ederim ki, 6 - Süphesiz insan, Rabbine karsi çok nankördür. 7 - Ve kendisi de buna sahittir. 8 - Gerçekten o dünya malini çok sevdigi için katidir. 9 - Bilmiyor mu ...
helllooooooasasasas

KÜRESEL TERÖRÜN HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM

Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (s.a.s) aracılığıyla İslâm mesajını bütün insanlığa tebliğ etti. Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek, O’na hiçbir konuda ortak koşmamak ve sadece O’na kullukta bulunmak, bu ilahi mesajın temelini teşkil ediyordu. Bu mesaj, değerler manzumesi olarak öldürmeyi değil yaşatmayı, zulmetmeyi değil hakkı gözetmeyi, batıla değil hakikate tabi olmayı, hayâsızlığı değil iffeti kuşanmayı ve erdemli duruşu takdim ediyordu. Bu mesaj, cehaleti değil bilgi ve hikmeti öğütlüyordu. ...
helllooooooasasasas

Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin özelliği olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde o yüce varlığa delalet eden özel bir isimdir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden “ism-i a’zam” ve ...

Peygamberimiz (sav)’in Hayatı

127 - Soru: Peygamber Efendimiz (sav) miladi 571 yılında doğdu ve 632 tarihinde vefat etti. Bu noktadan hesap edildiği zaman, 61 yaşında olduğu ortaya çıkıyor. Doğrusu nasıldır? Cevap: 571-632 yılları, miladi sene olup, güneş yılı esasına göredir. Peygamber Efendimiz'in yaşının ise, gök ayı hesabına ve (kameri yıla) göre hesaplanması gerekir. Kameri yıl, şemsi yıla kıyaslanacak olursa, 36 senede bir yıl fark ...

Uzvu Eksik Olanların İbadeti

370 - Soru: Kolu dirsekten aşağı kesik bulunan kimse abdest ve teyemmümde nasıl yapar? Cevap: O kısmı abdest alırken yıkar, teyemmüm ederken mesheder. 371 - Behce Fetvalarından: 'İki elleri olmayan ve abdest aldıracak kimsesi bulunmayan şahıs, dirseğine kadar kollarını yere, yüzünü de duvara (sürüp) mesh ederek teyemmüm yapar' (H.Ec. 1/5) Açıklama: İslam dini, namaz kılacak kimsenin mazereti nisbetinde kolaylık getirmiş ve bu ...

Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir

Hz. Peygamber, “Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir” (Buhari, Ezan, 30) buyurarak cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu belirtmiş ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de: “Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onlara Musallat olur. Öyleyse cemaate devam ...

Süt Emme İle İlgili Evlenme Yasağı Meseleleri

1759 - Behce Fetvalarından: 'Kız kardeşinin emzirdiği Hind'i nikahlamak caiz olmaz' (H.Ec. 1/41) Açıklama: Bir erkek, kızkardeşinin emzirdiği kızın süt dayısı olur. Bu sebeple o kızla evlenmesi haramdır. 1760 - Ali Efendi Fetvalarından: 'Süt annesinin oğlunun kızını nikahlamak caiz olmaz' (H.Ec. 1/47) Açıklama: Bu erkek, bahsi geçen kızın süt amcası olmaktadır. Bu sebeple onu nikahlaması kendisine ebedi olarak haramdır. islam 1761 - Ali Efendi ...
12

ankara escort bodrum escort bayan

 

<