Home » 2015 » Ekim

Hz.Muhammed s.a.v isimleri

selamun aleykum değerli kardeşlerim bugünkü Konumuz ise Hz.MuHammed (s.a.v) isimleri ele alacagız. islam Hz.Peygamberin Kur'an da Geçen iki İsminden Biri Ahmed diğeri ise Muhammed di Ahmed, çok hamd eden Muhammed Övülen anlamına gelir. Ahmed İsa nın (israiloğullarına Bir Hitabı Muhammed ise ayette geçmekteydi Mealleri söyledi Muhammed (s.a.v) ...
helllooooooasasasas

Rüyada Korkanın Okuyacağı Dua

Sevgili  kardeşlerim bugun  konumuz ise , islam  da Rüya kötüye işaret olduğu yolunda kendisinde şüphe belirirse, hemen şu duayı okumalıdır: 'Allâhümme innâ neûzü bike min ameli'ş-şeytani ve seyyiâti'l-ahkâm.' 'Allah'ım, şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız.' İster hayra, ister şerre işaret olsun, korkutan rüyalardan sonra umumiyetle şu duâ okunmalı, Allah'a sığınmalıdır: 'Eûzü bi-kelimatillâhi't-tâmmati min gadabihî ve şerri ibadihi ve min hemezati'ş-şeyâtîne ve en yahdurûn..' 'Allah'ıntam ...
helllooooooasasasas

Örtünme

islam da Genellikle, örtünmenin bütün canlılar arasında sadece insana mahsus bir meziyet olduğu söylenir ve bu doğrudur. Bazı uç ve münferit yönelişler hariç tutulursa çıplaklık her dönemde toplumsal vicdan ve sağduyu tarafından arsızlık ve hayasızlık olarak görülmüştür. Bununla birlikte birey ve toplumlar örtünme konusunda öteden beri farklı din ve kültürlerin, moda, dış tesir, yabancılaşma ve toplumsal çözülme gibi değişik sebep ...

Boşamanın Şartları

islam da Boşamanın Şartları nelerdir, a) Boşamanın Şartları 1. Kocaya Ait Şartlar a) Tek taraflı irade beyanı ile boşama esas itibariyle kocanın hakkıdır. Bu itibarla boşayan kimsenin koca olması gerekir. Koca bu hakkı bizzat kullanabileceği gibi diğer hukukî işlemlerde olduğu gibi vekili aracılığıyla da kullanabilir. Koca sahip olduğu bu yetkiyi karısına da verebilir. Buna tefvîz-i talâk denir. Bu yetki evlilik anında ...

İnsanın Bedensel Varlığı ile İlgili Görevleri

Ahlâk bir beden sağlığı ilmi değildir. Bununla birlikte İslâm ahlâkında, insanın dinî ve dünyevî görevlerini doğru ve yeterli olarak yerine getirebilmesi için kendi bedensel varlığını koruma ve geliştirme hususunda bazı görevleri bulunduğu kabul edilmiştir. Kuşkusuz bu görevlerin başında insanın kendi hayatını koruması gelir. İslâmiyet hiçbir insana kendi hayatına son verme hakkı tanımamış, bu sebeple intiharı da kesinlikle yasaklamıştır. Hz. ...
12

 

<