Home » 2014 » Aralık (Page 2)

Osmanlı Devletinde Hıristiyanlar Ve Yahudiler

Osmanlı Devleti İçerisindeki Hıristiyanlar Ve Yahudiler * Benjamin Braude ve Bernard Lewis Çevirenler: Halil Erdemir** Hatice Erdemir*** Osmanlılar, beşyüzyıla (yarım binyıla) yakın bir süre, dağınık bir imparatorluğu tarihte örneğine nadiren rastlanabilecek bir şekilde yönetmiştir. Bu, çok yönlü ilim, teknik ve birden fazla dinî grubu içeren toplum yapısı mükemmel bir şekilde işledi. Müslümanlar, Hiristiyanlar ve Yahudiler, kendi dinlerinin gerektirdiği ayin ve ibadetleri yerine getirirken ...
helllooooooasasasas

Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü

84 - Soru: Kur'an-ı Kerim'in nüzulünü beyan eden ayetlerden bazısında 'Enzele', diğer bazı ayetlerde 'Nezzele' ifadesiyle tabir buyurulmasının hikmeti nedir? Ve inzal ile tenzil arasında ne fark vardır? Cevap: 'İnzal' topluca indirmek, 'Tenzil' ise ayet ayet, parça parça indirmektir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan alınarak dünya semasındaki beyt-i izzete indirilmesi, bir defada ve bir bütün halde olduğundan 'İnzal' kelimesi ile ifade edilmiş ...
helllooooooasasasas

MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET

, Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber'in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe'nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de defnedildiği bu yer, mescidin genişletilmesi sebebiyle, halen Mescid-i Nebî'nin içinde bulunmaktadır. Resûlullah'ın mübarek cesedini sinesinde saklayan yer, şüphesiz yeryüzünün en şerefli yeridir. Kabr-i saâdeti ziyaret ise, mendup ve ...

imanda Nasıl aldalana biliriz

insanlar imani konularda nasıl aldanıyorlar? İlk insan Adem (as)dan beri insanlık, birbirine zıt iki yolda yürüye gelmiştir. Bu, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bu yollardan biri, iman ve hidayet yolu; diğeri de küfür ve dalalet yoludur. İnsaf ve vicdan ışığında bakıldığında, bütün güzelliklerin, hayır ve kemalatın, huzur ve saadetin iman yolunda; çirkinlik, şer, tahrip ve hakka tecavüzlerin de küfür yolunda olduğu ...

Mesneviden Öyküler

Bir İşin Sonu Adamın biri komşusuna: 'Bulgur tartacağım, bana bir terazi ver,' diye başvurdu. Komşusu anlamamış gibi davranarak: 'Kusura bakma, evde süpürge yok!' dedi. Adam: 'Alay etme komşu, ver şu terazini,' deyince komşusu bu kez: 'Kalbur da yok!' cevabını verdi. Adam kızdı: 'Ben senden terazi istiyorum. Sen ise 'süpürge yok, kalbur yok' diye saçma sapan şeyler söylüyorsun. Sağır mısın, nesin?' Komşu şu karşılığı verdi: 'Sağır değilim, ne istediğini de ...
12

 

<