Home » 2014 » Haziran

İSLÂMİYETİN HAYATA BAKIŞI

İSLÂMİYETİN HAYATA BAKIŞI Bütün cihana hükmeden İslâmiyet; iman, ahlâk ve sosyal hükümlerinde insan fıtrat ve tabiatına aykırılık arzetmez. Geçmiş bütün İlâhî dinleri ve kitapları tasdik eder. İslâmın inanç ile alâkalı hükümleri; akla, tabiat hükümlerine ters düşmediği gibi, insan gücü ve kuvvetinin üstünde hayret uyandıracak harikulâde şeyler üzerine değil, akıl ve delili, isbatı gerekmeyen şeyler üzerine kurulmuştur. Pozitif ilimlerle ve zamana ...
helllooooooasasasas

Kıble’ye yönelmenin (istikbâlin) hükmü

Kıble'ye yönelmenin (istikbâlin) hükmü Namaz sırasında Beyt-i Haram'a yönelmek vacib (farz)dir. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 'Biz yüzünü göğe doğru evirip çevirmeni elbette görüyoruz. Onun için andolsun seni hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram'a (Ka’be'ye) doğru çevir! Siz de nerede bulunursanız, yüzlerinizi o yöne çeviriniz.' (el-Bakara, 2/144) Buna göre kıbleye yönelmek namazın sıhhati için bir şarttır. Çünkü Rasûlullah Sallallahu ...
helllooooooasasasas

MÜKELLEFLERİN YAPMALARI GEREKEN İŞLER

MÜKELLEFLERİN YAPMALARI GEREKEN İŞLER Farz: Allah'ın kesin olarak işlenmesini emrettiği hükme denir. Namaz, oruç, zekât, hac, ana-babaya itaat vd. gibi. Farzın terki haramdır. İşlenmesinde sevap, özürsüz terkedilmesinde Allah'ın azabı vardır. Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, kâfir olur. Farz ikiye ayrılır: a- Farz-ı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması şart olan farzdır. Bir kimse diğerinin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bu ...

ankara escort bodrum escort bayan

 

<