Home » 2014 » Mart

Biz Muslumaniz

Biz Hakk’a teslim olmuş Müslümanlarız Cenab-ı Hakka, zerreler adedince, yıldızlar adedince, denizdeki dalgalar adedince, yağmur katreleri adedince hamdolsun, şükrolsun. Zira bizi taş olarak, maden olarak, ot olarak, hayvan olarak değil de insan olarak yarattı. En mükemmel insan olan, Kâinatın Efendisi, bütün âleminin nûrundan yaratıldığ Hatemü’l Enbiya, Peygamberler Peygamberi, gözümüzün nuru, canımız Muhammed Mustafa’ya (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Ümmet eyledi. O gelmeden ...
helllooooooasasasas

Uykudan uyanınca hangi Sünnetleri işlemeliyiz

Uykudan uyanınca hangi Sünnetleri işlemeliyiz? 1. El ile uyku izini yüzden silmek: Nitekim Nevevî ve İbn Hacer şu hadisten dolayı bunun mustehaplığına işaret etmişlerdir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca oturur, eliyle yüzünden uyku izini silerdi.” (Müslim) 2. Şu duayı okumak: ---Elhamdulillahillezi ahyana ba'dema ematena ve ileyhinnuşur. “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş O’nadır.” (Buhârî) 3. Misvak kullanmak: “Peygamber sallallahu aleyhi ...
helllooooooasasasas

TOPLULUK GIYBETİ

' Belli bir grup ya da topluluğa karşı gıybet, insanın ahirete yüzlerce hatta binlerce kişinin hakkı üzerindeyken gideceği anlamına geliyor. İlahiyatçılar, toplumsal anlaşmazlıkların arttığı günlerde galeyana gelip konuşurken bunu da hesaba katmak gerektiğine dikkat çekiyor.Bir gün Peygamber Efendimiz’e bir adam gelerek, “İslam nedir?” diye sorar. Resulullah’ın (sas) bu soruya cevabı ‘güzel ahlâk’tır. İslam’ın tanımı olarak karşımıza çıkan ahlâk güzelliğinin sergilenmesinde ...

İMAN ETMEYENLER

İMAN ETMEYENLER Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (A'raf Suresi 179) ALLAH’A İMAN ETMEZLER Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam’ı) din edinmeyenlerle, küçük ...

Namazın önemi

NAMAZ Dua, hayırla dua; müslümanların yaptıkları, bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türü. Arapçası 'salât' olup, çoğulu 'salavât'tır. Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir.Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlerde beş vakit namaz yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz, hicretten ...

Namaz kılınması emri

Namaz kılınması emri 108/2- O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 11/114- (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.9 9 14/31- İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz ...

Çocuklarımızı Namaza Nasıl Alıştıralım

Selamünaleyküm. Allah Teâlâ size yardım etsin. Çocuk yetiştirmek en büyük cihadımızdır. Çocuğun iman ehli olması da yetiştirmedeki gayemizdir. Namaz ise çocuğu ne kadar iman ehli olarak yetiştirdiğimizin göstergelerinden biridir. Namazı sadece ibadet olan bir namaz olarak göremeyiz. O hem namaz hem bizim başarı grafiğimizdir. Bu nedenle namazı daha geniş bir pencereden izlemeye gayret ediniz. Burada bilmemiz gereken bir hakikat vardır. O ...

 

<