Home » 2014 » Ocak

Dinler Arası Diyalog

Dinler arası diyalogu ilk defa kim ortaya atmış? Bu güne kadar bunu savunanlar kimler olmuş? Bu işi başlatanların gerçek gayeleri ne olabilir? Bu yolda şimdiye kadar neler yapılmış? Bütün bu ve benzeri soruları bir an için bir tarafa bırakıp, böyle bir fikirle ilk defa karşılaştığımızı düşünelim ve diyaloga karşı tavrımızın nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışalım. Hemen ifade edeyim ki bu soruya, hemen ...
helllooooooasasasas

Gıybet Felaketiyle Savaş

Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet tohumlarını bulacaksınız. Tüm kötülükler, gıybeti de beraberlerinde taşırlar. Gıybet nedir? Gıybet biçimlerini nasıl sınıflandırabiliriz? Gıybet neden ve ne kadar kötüdür? Burada öylesine gizli, iğrenç ve vebadan hızlı yayılma gücü olan bir ...
helllooooooasasasas

Efendimizin ümmetine tavsiyeleri nelerdir

Hz Muhammed (asm)'in kısa öz geçmişi hakkında bilgi verir misiniz? Efendimizin ümmetine tavsiyeleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'nin ve Arabistan'ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş'in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf'ın kızı Amine idi. ...

Ehl-i kitab

Yahudi, Hıristiyan gibi semavi din mensuplarına 'Ehl-i Kitap' denir. Kur`an-ı Kerim`de ehl-i kitaptan çokça bahisler vardır. Ehl-i Kitap, Peygamberimizi kabul etmediklerinden kafir sayılmakla beraber, 'Allah`ı inkar eden' anlamında kafir değillerdir. Kur`an-ı Kerim, ehl-i Kitaba bazı konularda, kafirlere nispetle ayrıcalık tanır. Mesela, onlardan kız almak caizdir ve kestiklerini yemek helaldir (Maide suresi, 5) Onlara tanınan bu ayrıcalık, ehl-i küfre nispetle, imana daha ...

Kuran’da, İslamın dünyaya hakim olacak

- Kur’an’ın “İslam dünyaya hâkim olacak” manasına gelen müjdeleri tarih içerisinde tahakkuk etmiştir. Yüz yıllar boyu Kur’an’ın hâkimiyetindeki İslam devletleri bir anlamda dünyaya hâkim oldular. Cihanın şarkında, garbında kurdukları devletlerle ve gayri müslim devletlere de sözlerini geçirecek bir güce kavuşmuşlardır. İslam’da yer alan bu gibi müjdelerin mutlaka fiziki olarak bütün dünyaya hâkimiyet anlamında olduğunu düşünmemek gerekir. “el-hükmü lil-ekser-hüküm çoğunluğa göredir” kaidesine ...

Cennet annelerin ayakları altındadır

Stuttgart Waiblingen bölgesindeiki yılı aşkın haftalık çevre sohbetlerinden tanıdığım bir hanım telefonda şöyle ağlıyordu: Hocahanım, bizimburada bir komşu, kızını kaybetti. 18 yaşındaydı. Ani bir ölümle öldü. Annesi adeta çılgına döndü. Sürekli isyanda, Keşke kızım şöyle şöyle olsa idi de ölmese idi diye feryat figan ağlıyor. Ne olur bir gelseniz onunla siz konuşsanız. Sizi az çok tanıyor. Size saygısı var, belki ...

İş Hayatında Sevgi ve Güvenin Önemi

İŞ HAYATINDA SEVGİ ve GÜVENİN ÖNEMİ Helalinden Rızık Aramak ve Çalışmak Sevgi ve İman İş ve Sosyal Hayatımızda Sevginin Önemi Sevgi İnsanın Paylaştıkça Çoğalan Tek Sermayesidir. Güven ve Müslüman İş ve Sosyal Hayatımızda Güvenilir Olmanın Önemi Güven İnsanın Kalitesidir. Müslüman Güvenilir İnsandır Kardeşliğin Gereği Olarak Sevgi ve GüvenBaşarılı, Mutlu ve Huzurlu bir Hayat için; Sevgi ve Güven Kapitalist İş Hayatında Yalnızca Menfaatler ve Çıkarlar Vardır. İslam dini, insanların hayatlarını çalışarak kazanmalarına ...

 

<