Home » 2013 » Aralık

Yasin Suresinin Fazileti

Yasin Suresinin Fazileti YASİN suresinin Fazileti ! * YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır: YASİN suresinin Fazileti ! * YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çıplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardım görür, 7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa ...
helllooooooasasasas

Tövbe Duası

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Günâhların için mağfiret dile ve sabah akşam Rabbine hamd ederek tesbihde bulun. (Sübhânellâhi ve Bihamdihi, söyle.)” Yine Allah Tealâ: Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Günâhların için mağfiret dile ve sabah akşam Rabbine hamd ederek tesbihde bulun. (Sübhânellâhi ve Bihamdihi, söyle.)” Yine Allah Tealâ: “Günâhın için ve erkek-kadin mü’minler için mağfiret dile,” buyur­muştur. “Allah’dan mağfiret dileyiniz. Muhakkak surette Allah’ın ...
helllooooooasasasas

Osmanlı Kuruluşundaki Alimler

, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gâzi çocukluğundan itibaren büyük âlimlerin sohbetlerinde ve meclislerinde bulunur ve onların sağlam fikirleri ile hareket eylerdi. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gâzi çocukluğundan itibaren büyük âlimlerin sohbetlerinde ve meclislerinde bulunur ve onların sağlam fikirleri ile hareket eylerdi. Asrın mümtâz âlim ve fakîhlerinden olan Edebâlî Hazretleri’ne damad oldu. 680/1281 senesinde pederinin irtihâlinde amcaları ve büyük biraderleri mevcûd olduğu ...

Faiz

Bugün faizin, içkinin, zinanın haram olduğunu bilmeyen Müslüman yoktur. Haramlar zamanla helal olmaz. Şu kadar var ki, (Zaruretler, haram olan bir şeyi mubah kılar), fakat zaruret bitince haramlığı devam eder. Mesela susuzluktan ölecek kimsenin, şaraptan başka içecek bir şey bulamazsa, ölmeyecek kadar şarap içmesi caiz olur. Daha fazla içmesi caiz olmaz. Açlıktan ölecek kimsenin leş yemesi de böyledir. Bu ve benzeri ...

Namazı bozan 12 mesele

1- Sabahın farzını kılarken Ettehıyyatü’yü okuyup, selam vermeden önce güneş doğarsa, 2- Teyemmümle namaz kılan, Ettehıyyatü’yü okuyup selâmdan önce suyu görse, 3- Cuma namazında, Ettehıyyatü okuduktan sonra, ikindi vakti girse, 4- Mestlerine mesh etmiş olan, Ettehıyyatü okuduktan sonra, mesh müddeti sona erse, 5- Ettehıyyatü okuduktan sonra, mestinin biri ayağından çıksa veya kendisi çıkarsa, 6- Ümmi olan, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra bir sure okumasını öğrense, 7- Çıplak olanın, ...

Cennet Yolundaki Müslümanlar

Hakikat Yolundaki Müminler Dinimiz İslamiyetin Bize En Güzel Müjdesi Cennet dir.Bu Mübarek Yolda Giden Müslümanlar İse Her Ne Kadar Bazen zorluk Görsede Sabır Göstermelidirler. Abdullah İbn-i Selâm (radiyallahü anh) rivayet etmektedir. Kısaca meâli şöyledir: 'Ey İnsanlar! Selamı aranızda yaygın hale getirin.. sofranız herkese açık olsun, çokça ikram edin.. sıla-ı rahimde de kusur etmeyin.. bir de, insanların uykuya daldıkları anlarda, ...

Hz.Peygamber’in Casuslara Karşı Duası

Hz. Muhammed Mekke’nin fethine çıkmazdan evvel Allah’u Tealaya “Ey Allah’ım! Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşliler’in casus ve habercilerini tut, görmez ve işitmez yap Kureyşlilerin gözlerini bağla! Beni birden bire görsünler! Birden bire işitsinler!” diyerek dua etti.( İbn Hişam III, 397; Diyarbekri II, 78; Halebi III, 74, İbnü’l esir II, 225; Muhammed Rıza s. 306) Rasulullah’ın bu duası Kureyş casuslarının bir anlık faaliyetlerinin etkisiz ...

 

<