Home » 2012 » Ağustos

Namaz Kılarken sünnete uymak

SÜNNETE UYMAK VE ONUNLA ÇELİŞEN SÖZLERİ TERK ETMEK HAKKINDA MÜÇTEHİT ÂLİMLERİN GÖ­RÜŞLERİ islami site   Müçtehit âlimlerin bu konuyla ilgili görüşlerinden ula­şa­bildiklerimizi veya bir bölümünü aktarmamız faydalı ola­cak­tır. Belki bu görüşler, onları hatta daha alt seviyede o­lan­­ları kö­rükörüne taklit eden ve onların mez­heplerine ve gö­rüş­le­rine gökten inmiş açık hüküm ve delil gibi sarılan in­san­la­ra bir nasihat ve uyarı olur. Allahu Teâlâ şöyle bu­yur­mak­tadır: “Rabbinizden ...
helllooooooasasasas

Namaz Kitabının Metodu

Namaz | KİTABIN METODU  Kitabın konusu, sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)’in na­maz kılma şeklini açıklamak olunca, daha önce geçen se­bepten dolayı belirli bir mezhebin görüşü ile sınırlı kalmaya­ca­ğım açıktır. Ben bu­rada sadece Allah Rasûlü‎’ne (s.a.v.) ai­diyeti sabit olan hususları ele aldım. Nite­kim geçmişte de günümüzde de muhaddislerin uygulamaları bu şe­kil­de olmuştur. islami site Şair ne güzel söylemiştir: islami sohbet   Hadisçiler Peygamber’in ailesidirler Kendisiyle arkadaşlık ...
helllooooooasasasas

Namaz | Rasululllahın Namaz kılma Şekli

Namaz  | KİTABIN YAZILMA NEDENİ islami site  Bu konuda derli toplu bir kitap göremediğim için, iba­detlerinde Peygamberlerinin yoluna uymaya önem veren müs­lüman kardeşlerime, tekbirden selâma Hz. Peygam­ber­’in namaz kılma şekli ile ilgili bütün konuları mümkün ol­du­ğunca içeren bir kitap yazmayı kendime bir görev ka­bul ettim. Bu kitapla, Hz. Peygamber’i gerçekten sevenler arasın­da bu kitabı okuma imkânı bulan kişilere, onun: “Be­nim na­mazı ...

ankara escort bodrum escort bayan

 

<